Over OBS

Wat is OBS?

OBS is een modern, uitgebreid, praktijkgericht, organisatorisch planning- & managementsysteem dat mensen helpt hun werkomgeving geleidelijk aan te ordenen. Hierdoor worden de gestelde doelen van de organisatie makkelijker bereikt. OBS maakt gebruik van het principe dat het menselijk handelen is: omgaan met producten.

OBS beoogt aan mensen adequate (complete) ondersteuning te geven bij de uitvoering van activiteiten (hun taak). Hiervoor is een organisatie nodig die zowel kwalitatief als kwantitatief compleet is. OBS geeft ondersteuning en richtlijnen, zodat mensen de organisatie geleidelijk aan kwantitatief compleet kunnen maken en om de kwalitatieve toestand van een bedrijf geleidelijk aan te verbeteren.

Jaren aan studie en verfijning hebben geresulteerd in een volledig organisatorisch planning- en mananagementsysteem, welke niet alleen uw organisatie, maar ook uw maatschappij voordelen oplevert.

Heeft u behoefte aan meer structuur en een beter georganiseerde omgeving?

Gebruik OBS!


Bespaar tijd

Door een vliegende start te maken, blijft er meer tijd over om u te concentreren op het vergroten van uw marktaandeel.

Geef richting

Een brede interpretatie binnen OBS, biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ingrijpend u te werk gaat.

Bespaar geld

Uitgedrukt in geld, bespaart de efficientie die voortvloeit uit het toepassen van OBS u meer dan het u kost.

Behaal mijlpalen

De juiste management informatie gericht op het behalen van gestelde organisatiedoelen.


PPP

(primair product principe)OBS omvat naast een systeem ook een volledige methodiek en structuurmodel welke de kern van het systeem uitmaken. In het structuurmodel, bestaande uit zeven ordeningsstructuren, zijn de bedrijfsprocessen, producten, leveranciers en afnemers nauwkeurig ondergebracht.

De zeven OBS-structuren staan in onderlinge relatie met elkaar. De relatie is gebaseerd op het feit, dat als men een proces uitvoert, er veranderingen optreden in de toestand van de producten, processen, leveranciers en afnemers binnen de structuren. OBS als Organisatie Beheerssysteem is erop gericht om continu inzicht in deze toestand te creëren.

Het fundament van de OBS-methodiek is het "PPP" oftewel Primair Product Principe. Dit principe gaat uit van een specifiek onderscheid van producten in PRIMAIRE en ANDERE producten. Zo heeft volgens dit principe elk primair product dezelfde structuur als het OBS-model en kan elk primair product dan ook door OBS volledig geinterpreteerd worden.

Wilt u weten wat OBS voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.Wilt u het beste uit uw organisatie halen? Kies voor OBS.